Доверието, глупако!

Posted on June 13th, 2009 at 8:57 am by

0


Говорейки за финансовата криза и глобалните й проявления, вероятно не сме се замисляли за едно друго нейно измерение – доверието към бизнеса. То се оказва не по-малко ценен актив, който има съвсем измерими показатели. Според последния анализ на Еделман*Edelman Trust Barometer 2009, доверието към големите корпорации през тази година пада стремглаво. Business is not the king any more. След финансовия колапс на световната икономика през последните 10 месеца, никой няма намрение да закрещи отново „Да живее кралят”.

Барометърът показва, че в САЩ и други западни държави доверието в бизнес организациите в началото на 2009 г. е рекордно ниско. Толкова, колкото не е било дори по времето на фалитите на т.нар. дотком компании в началото на века. Подобна е ситуацията и в държави като Испания, Италия и Ирландия (България не попада в изследването). Този отлив на доверие от бизнеса не е за сметка на държавата и нейния апарат. Дори напротив, в повечето страни, включени в изследването, бизнесът продължава да води спрямо официалните институции в умението си да убеждава. В йерархията на доверието първенството традиционно е за неправителствения сектор.

Наред с подкопаното доверие към бизнес организациите, през тази година повечето комуникационни канали и медии също не се радват на особено доверие.

От 49% на 36% е спаднала степента на доверие към телевизията като източник на достоверна информация по отношение на бизнеса. В същите параметри приблизително се движи и доверието към вестниците. Дори традиционно приеманите като най-достоверни експертни анализи и специализирани бизнес издания през 2009 година са засегнати от ерозия на доверието.

Според проучването в ситуация на криза на мястото на традиционните източници на информация застават хората – тези, с които се идентифицираме като с „равни”, както и хората, говорещи за една компания през призмата на личния си опит – т .е. фирмените служители. Последното не включва корпоративните топ мениджъри, които достигат най-ниските нива на доверие от 7 години насам. Разбира се, това не е повод за тях да се откажат от публичните си изяви, но да – повод е за размисъл по отношение на съдържанието, което предлагат на аудиториите си.

Интересен факт в тазгодишния Барометър е и спадът на доверието към новите медии – най-вече сред хората над 35 години. Само 27 на сто е степента на доверие към Wikipedia и другите уеб портали. Още по-ниско (15%) е доверието към MySpace и Facebook; търсачките като Google News и Yahoo! News водят сред всички останали онлайн информационни източници с 35% благонадеждност. С над 10 на сто пада и доверието към корпоративната информация, изнесена към обществото чрез e-mail, фирмен блог или сайт. В тази редица от комуникационни посредници най-малко се вярва на скъпоструващите рекламни канали – едва 13 на сто.

Нека припомним от какво значение за бизнеса е спечеленото доверие – 77 на сто от участниците в проучването отказват да купуват услуги или продукти от компании, на които не вярват.

Това проучване ни напомни отново за ролята на компаниите в решаването на значими обществени проблеми, което, по всичко изглежда, е възможност за бизнеса да  възвърне изгубеното ДОВЕРИЕ и толкова важният license to operate. Никой вече не смята, че бизнесът трябва да се занимава само с печалбите си. В ситуацията на икономическа криза това изглежда все по-неприемливо. Корпоративната социална отговoрност, която доскоро звучеше като мантра, днес вече придобива съвсем реални стойности във финансовите документи на компаниите.

*Edelman Trust Barometer e изследване, което се провежда всяка година сред хора на възраст 25-64 години в 20 държави. Участниците в изследването са с добро образование, с над средния за съответната държава доход и с висока степен на информираност.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg