Browsing All posts tagged under »PR«

Ако Президентът е пич, нека да си каже…

July 16, 2008

0

Днес вече не е важно чия беше тази реплика, изречена на вчерашната дискусия „Пере ли пари ПРът?”. Вярно е… темата звучи като скоропоговорка – като тази, може би най-известната: „Петър плет плете, през три пръта преплита, падна Петре плета …. ” и т.н. Само че сегашният президент не се казва Петър и призива „Кажи си” [...]

Има ли място за етика в бизнеса или за бизнес в морала?

April 30, 2008

0

Вече няколко дни темата за Корпоративна социална отговорност (CSR) занимава екипа ни, тъй като Apeiron Academy беше поканена да изнесе лекция пред студентите на форум на AIESEC на тази тема. Струва ми се, че нямаше член на екипа, който да не се включи с идея или съдействие, за да се получи накрая една доста добра [...]

“Only the educated are free” – Epictetus

April 29, 2008

0

I came across this saying while surfing Internet and found it particularly relevant to PR professionals in Bulgaria. Thinking about Bulgarian PR practitioners, it is worthy mention some figures taken from a recent research. Approximately 100% of the respondents had completed either a bachelors or masters degree, of which the largest part – 37% had [...]

Bulgarian PR Trends

April 13, 2008

0

The present survey contains data from recent research that was conducted for the purpose of my CIPR Diploma graduation. The research was made at the end of 2007. Nearly 60 Bulgarian PR practitioners made possible the realization of this work for which I would like to thank them. Bulgarian PR Trends