Browsing All posts tagged under »социално-значими инициативи«

КСО или реклама? Защо не и двете?

March 22, 2010

0

Преди няколко дни, движейки се във все още наводнената ни столица, разсъждавах над това колко позитивен отзвук и добро впечатление за името на една фирма би имала една дори и не много голяма инвестиция в подобряване на градския пейзаж. Колко много хора биха оценили и запомнили жеста на компанията, свършила работата на неефективната общинска администрация. [...]