Browsing All posts tagged under »етапи«

Мълчанието в говорното развитие на детето

February 16, 2012

0

Ако сте чували, че през първата си година детето трябва да се къпе в звуци, ще ви дам едно добро обяснение защо. През този период детскяит мозък извършва изключително динамични процеси. Той търси достатъчно стимули, за да дешифрира сложните звукосъчетания в значещи нещо звукови символи. Някъде към първата годинка детето вече е усвоило фонемите, интонацията, [...]