Мълчанието в говорното развитие на детето

Posted on February 16th, 2012 at 12:42 pm by

0


Ако сте чували, че през първата си година детето трябва да се къпе в звуци, ще ви дам едно добро обяснение защо.

През този период детскяит мозък извършва изключително динамични процеси. Той търси достатъчно стимули, за да дешифрира сложните звукосъчетания в значещи нещо звукови символи. Някъде към първата годинка детето вече е усвоило фонемите, интонацията, звукосъчетанията, характерни за неговия матерен език. И ето го чудото на речта

В таблицата тук е показано значението на първите 6-8 месеца за развитието на комуникационните умения на детето.

Възраст в месециНеврологично съзряванеЕзиково развитие на детето
0-2Много активно изграждане на невронни връзки в резултат на редовно стимулиранеПлач
Издава гласни и гърлени звуци, наподобяващи гукане
3-5Развитието на специализираните дялове в мозъка допринася за по-добро зрение и координация око-ръкаЗапочва да издава различни звуци и да експериментира с тях
По-активно е, когато чува други да говорят
Започва да произнася някои съгласни (б, п, т, м)
6-8Невронните връзки са формирали „модел“ на родния език
Започва да отличава сричките в думите и да отделя думите в речта
Учи се да произнася нови звуци като променя формата на устата си
Поява на звукосъчетания, приличащи на думи (лепетна реч – па-па, ба-ба)
Детето имитира различни интонации
9-12Вече разпознава причина и следствие
Развива се умението за запомняне на думи
Реагира на името си
Започва да използва знаци и жестове
Започва да научава значението на думите, когато ги чува в различен контекст
Може да започне да използва лесни думички
Използва една дума, за да изрази цяла идея (напр. „вода“ = подай ми чашката с вода)
13-18Развиват се предните дялове в мозъка на детето
Започва да мисли логически и да може да планира действията си
Активно използва знаци и жестове
Изпълнява прости команди
Може да посочва части на тялото си
Обича да му се чете и говори, умее да показва героите, предметите
По-богат речник от думи
19-24Кората на главния мозък консумира два пъти повече енергия от тази на възрастен
Мрежата от синапси е два пъти по-гъста от тази на възрастен
„Оцеляват“ само активно използваните връзки в мозъка
Езиков бум: детето учи 7-12 думи на ден
Започва да използва изречения
Обича песнички, истории и книжки

Таблицата е превод от книгата “Bright From the Start :The Simple, Science-Backed Way to Nurture Your Child’s Developing Mind from Birth to Age 3″

Как да използваме тази информация ако сме решили да отглеждаме умно (без претенции за гениално!) дете?

Има няколко безценни и същевременно много простички неща, които можем да правим за езиковото и комуникационно развитие на детето на тази толкова ранна възраст (0-18 м):

  • Децата обичат песнички и кратки римувани стихчета. Те ги забавляват, но и ги учат как различни думи имат сходно звучене. Същевременно, това е лесен и приятен начин детето да запомни нови думи.
  • Назоваването и описанието на предмети, заобикалящи детето също е добра възможност за обогатявване на детския опит с нови думи, звукосъчетания, изречения.
  • Четенето на книжки също е безценно занимание. Не само, че не пречи, а дори помага четенето на една и съща приказка всеки ден. Мозъкът на децата търси модели, търси познати и предвидими неща, затова детето не само, че няма да скучае, но ще се забавлява от това, че отгатва случващото се
  • Четенето трябва да е съпроводено с гримаси, емоционални възклицания, звукови ефекти от музикални инструменти и всичко, което може да направи разказа по-интересен и жив. Смяната на интоанцията (от разказни във въпросителни изречения също помага, а и ангажира детето.)

Всичко това е приложимо не само за родния език, но и при въвеждането на втори език при обучението на детето.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg